תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, שער העמקיםבקשה ועדה מקומית1 - 145/ 28/ 13קיבוץ שער העמקים - לחידוש שימוש חורג
חיפהזבולון, שער העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 154/ 3תוספות לבית מגורים קיים, סגירת קומת עמודים - משפ' נהיר, שער העמקים
חיפהזבולון, שער העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 216/ 3בקשה לתוספת ליח"ד הקיימת בקומה ב', שער העמקים - משפ' אדניה
חיפהזבולון, שער העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 217/ 3בקשה לתוספת בקומת קרקע קיימת, שער העמקים - משפ' הרמן
חיפהזבולון, שער העמקיםבקשה ועדה מקומית145/ 28/ 13קיבוץ שער העמקים - שימוש חורג
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1משק - שער העמקים16/03/1961
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ אאזור תעשיה, שער העמקים26/12/1974
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ בקיבוץ שער העמקים20/10/1977
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ גקיבוץ שער העמקים04/12/2008
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתמשח/ 28(זב / 1) - שער העמקים והסביבה15/09/1985