תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומית1 - 128/ 28/ 13מנצור מנהל אמין - שימוש חורג למבנים לממכר צמחים
חיפהזבולון, יגורישות כללית10/ המ/ 1בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תתל/ 13/ 2/ 6
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומית149/ 28/ 13קיבוץ יגור - שימוש חורג
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומית156/ 28/ 13קיבוץ יגור - בקשה לשימוש חורג
חיפהגלילית - מחוז חיפה, זבולון, קרית אתא, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, יגור, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ ד/ 1022/ ב/ זב/ 209/ אחיבור חדש מאזור הפטרוכימיה לכביש מס' 772 א (בין צומת אתא לצומת יגור)21/07/2011
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 129/ אאזור למבני אחסון משקי, קיבוץ יגור.
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 140תחנת תדלוק ושירותי דרך, יגור.11/03/1999
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 140/ בשירותי רכב - יגור23/10/2012
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 151קיבוץ יגור - שטח לבתי צמיחה ולחממות חקלאיות.14/12/1999
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 156הקמת מבנים לאחסון חקלאי, קבוץ יגור.09/02/2000
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 161בית ספר אזורי בשטח קבוץ יגור.14/10/1999
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 176קיבוץ יגור - איזור למבנים לאחסנה חקלאית.23/09/2004
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 182שמורת טבע הר הכרמל הרחבה אשדות יגור.23/05/2004
חיפהזבולון, מורדות הכרמל, נשר, יגורתוכניתזב/ 200/ מכ/ 670מרכז ספורט ונופש, נשר28/11/2005
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 237דרך מס' 70 -קטע צומת יגור - צומת זבולון07/03/2012
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 6משק יגור (גניזה).
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 6/ אקיבוץ יגור11/07/1985
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 6/ באיזור למבני משק, קיבוץ יגור.06/04/2003
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 6/ דקיבוץ יגור.13/02/2003
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 6/ טאזור למשרדים ביגור26/01/2011
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 6/ ישטח לשימוש מסחרי מוגבל ביגור
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 6/ י/ 1שטח לשימוש מסחרי מוגבל ביגור11/07/2012
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ 64/ אשינוי תואי מסילת הברזל בקרבת קיבוץ יגור07/03/1988
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ ד/ 185מחלפון כניסה לקיבוץ יגור.
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ מק/ 140/ בשטח שירות דרך - יגור31/07/2005
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ מק/ 161/ אבית ספר "כרמל זבולון" בשטח קיבוץ יגור05/12/2007
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ מק/ 6/ ושינוי פריסת ייעודי קרקע בקיבוץ יגור.30/10/2008
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ מק/ 6/ זניוד שטחים - בין תעשיה, מבני משק ומתקנים הנדסיים - קיבוץ יגור22/01/2009
חיפהזבולון, יגורתוכניתזב/ מק/ 6/ ז/ 1מפעל לגין בקיבוץ יגור10/07/2011
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומיתחי/ 28/ רשגז/ 6017קו גז טבעי - יגור
חיפהזבולון, חדרה, יגורתוכניתמקור HQמקור HQ
חיפהזבולון, יגורתוכניתמשח/ 27(זב / 6 א') - יגור15/09/1985
חיפהזבולון, יגורתוכניתמשח/ 27/ 2אדמות יגור הסדר.29/06/1997
חיפהזבולון, יגורתוכניתמשח/ 27/ 3אדמות יגור.18/11/1999