תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 272/ 3שימוש חורג ולגליזציה לגלריה ממבנה חקלאי
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 372/ 3שימוש חורג ולגליזציה לגלריה
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 348/ 3בניית מערכת פוטוולטאית ליצור חשמל על גבי מבנה חקלאי, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8043/ 3היטל השבחה מתכנית זב/71/א - אטיאס
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 243/ 3לגליזציה לסככה חקלאית - כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית126/ 28/ 13פלאפון תקשורת בע"מ
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית132/ 28/ 13ברקוביץ אוריאל וזיוה
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית134/ 28/ 13מרמור יצחק ומרים, גוש 11546 חל' 29, גוש 11559 חל' 7, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית135/ 28/ 13הדר חיה ויעל, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית136/ 28/ 13נגרי משה, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית138/ 28/ 13שור יריב ודבורה, מחסן לציוד פילטרים, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית139/ 28/ 13דליה ומנחם נחמיאס, שימוש חורג מחקלאי למסחר
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית142/ 28/ 13אפרימוב רבקה, גוש 11559 חל' 52, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית146/ 28/ 13מרמור מרים ויצחק - שימוש חורג
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 127תוספת יח"ד בכפר ביאליק ושכונת כלניות.06/03/1997
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 131השלמת מגרש מגורים בכפר ביאליק .09/04/1998
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 135משתלות שפר, כפר ביאליק .16/11/1997
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 135/ אהרחבת משתלות שפר - כפר ביאליק.17/07/2001
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 145הרחבת כפר ביאליק.
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 159/ ארחוב הכלניות בכפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 173שכונת מגורים בדרום כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומיתזב/ 20040070מחסן לציוד פילטרים, גלריה -שור יריב
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 213תכנון השטחים ממזרח לכפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 223שינוי גבולות נחלה מס' 33 בכפר בילאיק
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 33מוסד אהבה - כפר ביאליק - הרחבה01/06/1978
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 33/ בכפר ילדים ונוער "אהבה" - שינוי יעוד קרקע, כפר ביאליק28/11/2005
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 46הרחבת כפר ביאליק (גניזה)
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 71תכנית מפורטת לכפר ביאליק ולשכונת כלניות31/01/1989
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 71/ ח/ 1שטח ספורט בכפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ מק/ 215הגדלת שטח למגורים בנחלה61, כפר ביאליק18/07/2007
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ מק/ 71/ ושינוי קוי בניין מדרך מס' 2 בכפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ מק/ 71/ ו/ 1שינוי קו בנין מדרך מס' 2 בכפר ביאליק14/10/2010
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ שטחשטח ציבורי פתוח באדמות כפר ביאליק מדרום לעוקף קריות.
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומיתזבן/ 20080119שימוש חורג במבנה חקלאי לצורך משרדים.
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתמק/ זב/ 71/ אשינוי קווי בנין, כפר ביאליק11/03/1999
חיפהזבולון, כפר ביאליקתוכניתמשח/ 34(זב / 71) - כפר ביאליק17/10/1985