תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, אושהבקשה ועדה מקומית003/ 28/ ב/ 24תכנית ביוב קיבוץ אושה
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11קבוצת אושה25/11/1965
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ אקבוצת אושה - הרחבה21/10/1968
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ בשטח לתעשיה ולמלאכה באושה17/07/1975
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ הקבוץ אושה.16/06/2003
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ ו/ 1קיבוץ אושה
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 59קיבוץ אושה, שטח ללולים25/06/1981
חיפהזבולון, אושהתוכניתמשח/ 21(זב / 11,זב / 12א',זב / 26 ב') - אושה, כפר המכבי, רמת יוחנן והסביבה10/11/1985