תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 11/ גתכנית מפורטת לאושה. (גניזה).
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 13גבעה מס' 2 - רכסים. (גניזה).
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 136שטח דרך גישה מקומית לקיבוצים אושה, רמת יוחנן וכפר מכבי.31/12/2000
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 144מרכז תעשיות זבולון.
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 22החומר נמצא בתיק זב/ 22/ זב/ 22/ א30/04/1971
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 22/ אהחומר נמצא בתיק זב/ 22/ זב/ 22/ א04/10/1973
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 24תכנית מתאר לתחום מרחב תכנון ועדה מקומית לתכנון לבניה, זבולון ולתחום מועצה א
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 24/ אאיסור בניה באזורים החקלאים בזבולון.11/04/1991
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 27אתר למאגרי ויסות ותחנת שאיבה לקולחי חיפה04/09/1969
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 28שינוי יעוד קרקע בחלקה 186 בגוש 11144 (גניזה)
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 45/ אשנוי תכנית מפורטת. (גניזה).
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 51/ אסמינר אורנים.01/10/1992
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 63אתר קבורת אשפה במועצה האזורית זבולון (גניזה)
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 81מאסף ראשי לביוב רכסים. (גניזה).
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 84תחנת תדלוק בגוש 11127 מול תל רגב.07/07/1994
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 88הקמת בריכות שחיה פרטיות במרחב המו"א זבולון25/10/1990
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 91תחנת תדלוק זבולון.22/09/1994
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 94/ במגבעת פינר.16/03/1995
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 94/ גגבעת פינר.24/06/1999
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 98אלרואי.
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 99תוספת שישה מגרשי בניה בפי-נר.08/10/1992
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ במ/ 76גבעת טל, זבולון11/08/1991
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתמק/ זב/ 125/ אכפר חוואלד - תשתיות חשמל.09/11/1999
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתמק/ זב/ 125/ בחלוקה חלקה 13 ח'וואלד.23/04/2001
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתמק/ זב/ 94/ בגבעת פינר.19/05/1999