תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, רמת יוחנןבקשה ועדה מקומית125/ 28 / 13הקמת תורן - מבנה יביל
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 124"פארק תעשיה רמת יוחנן".27/07/1997
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 124/ בשינוי מערכת הדרכים בפארק תעשיה רמת יוחנן
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 227/ אמט"ש זבולון
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 227/ במט"ש זבולון
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26קבוצת רמת יוחנן05/05/1972
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ אמבני משק27/01/1977
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ בקיבוץ רמת יוחנן.
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ גקיבוץ רמת יוחנן .01/09/1998
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ זהרחבת שטחי מגורים ברמת יוחנן08/06/2005
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ טתכנית מתאר לקיבוץ רמת יוחנן
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ יבחוות לולים - רמת יוחנן
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ יב/ 1חוות לולים - רמת יוחנן
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 26/ יגמבני משק - רמת יוחנן31/08/2011
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 40יעוד שטח ללולים04/03/1976
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 77אתר למבני צבור26/06/1988
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ 82חוות הצופים - רמת יוחנן29/04/1993
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ מק/ 26/ והחלפת שמושי קרקע בין שטח פרטי פתוח ומגורים25/10/2001
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ מק/ 26/ חהחלפת שטחי קרקע בין שטח פרטי פתוח, חקלאי ומגורים - רמת יוחנן31/12/2007
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ מק/ 26/ יאיחוד וחלוקה בהסכמה - רמת יוחנן24/07/2008
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ מק/ 26/ י/ 1מפעל פלרם - רמת יוחנן19/05/2011
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתזב/ מק/ 26/ יאהחלפת שטחי קרקע בין שטח פרטי פתוח, חקלאי ומגורים24/07/2008
חיפהזבולון, רמת יוחנןבקשה ועדה מקומיתזבן/ 20040134"public building", שטחים מגוננים, גדר היקפית, חנויות לרכבים, ספסלי גן
חיפהזבולון, רמת יוחנןתוכניתמק/ זב/ 124/ אפארק תעשיות רמת יוחנן - תשתיות.29/08/1999