תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, אבטיןבקשה ועדה מקומית140/ 28/ 13תורקמן אדם, גידור מגרש ומחסן עץ, איבטין
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתג/ 986מצפה איבטין א'04/12/1980
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 120שינוי יעוד מאתר לבניני ציבור לאיזור מגורים, איבטין10/04/1995
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 153דרך מס' 762, קטע אבטין - מחלף זבולון.
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 18אבטין09/02/1967
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 18/ אאיבטין27/08/1981
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 187אזור אחסנה צומת זבולון
חיפהזבולון, אבטיןבקשה ועדה מקומיתזב/ 20040055גידור המגרש, יישור המגרש בכורכר ומחסן עץ (קראון נייד)
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 201שנוי יעוד השטח מחקלאי ודרכים לחקלאי מיוחד ודרכים
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 201/ אשינוי יעוד השטח מחקלאי ודרכים לחקלאי מיוחד ודרכים.
חיפהזבולון, מורדות הכרמל, רכסים, אבטיןתוכניתזב/ 224/ מכ/ 754אזור תעשיה רכסים - זבולון
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 41הרחבת אבטין13/05/1976
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 54שינוי יעוד בגוש 11611 חלק מחלקה 32 מחקלאי לתעשיה (גניזה).
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 68בית העלמין היהודי החדש לחיפה בתל רגב .18/05/1995
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 74דרך מקשרת בין כביש 70 לערב אל חילף ורמת טבעון (גניזה)
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 74/ אשינוי חלק מתואי דרך מס' 762 בקטע רכסים -איבטין.17/02/1994
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 79איבטין30/11/1987
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 79/ אאיבטין - שינוי התווית דרכים.28/07/1991
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 79/ בהתרת חנויות קטנות לממכר מזון באזור מגורים איבטין.28/05/1996
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 79/ גשכונה צפונית - איבטין.
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 79/ דשכונה צפונית - איבטין.
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ 79/ זתכנית מתאר איבטין06/04/2009
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ מק/ 15/ דאזור תעשיה חוגלה16/06/2011
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ מק/ 231שינוי קו בניין - איבטין12/04/2010
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ מק/ 243בית ספר באיבטין
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ מק/ 68/ ובית עלמין "מנוחה נכונה" תל רגב
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתזב/ מק/ 79/ ושינוי קווי בנין באיבטין16/06/2002