תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, כפר חסידים ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 045/ 3הריסה ובנייה מחדש, כפר חסידים ב'
חיפהזבולון, כפר חסידים ב'בקשה ועדה מקומית155/ 28/ 13גד יעקב - ליגליזציה ושימוש חורג
חיפהזבולון, כפר חסידים ב'תוכניתזב/ 108הגדלת אחוזי הבניה כפר חסידים.10/08/1995
חיפהזבולון, כפר חסידים ב'תוכניתזב/ 89שנוי יעוד למגורים בכפר חסידים.11/02/1990