תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית004/ 28/ ב/ 24תחנת שאיבה לביוב זבולון - רכסים
חיפהזבולון, כפר חסידים א'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 168/ 3ערר בגין תביעה לפיצויים עקב תכנית זב/92 א'
חיפהזבולון, כפר חסידים א'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 162/ 3ביצוע עבודות עפר , כפר חסידים א'
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית112/ 28/ 13נוילנדר דוד, כפר חסידים
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית127/ 28/ 13דרפנר אמיר
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית129/ 28/ 13יונאי אלי
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית130/ 28/ 13שניידר אלה
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית131/ 28/ 13סובה מלי
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית133/ 28/ 13גלז נחמן
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית141/ 28/ 13חורש שרון - הקמת צימרים
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 103שינוי יעוד למגורים, כפר חסידים.17/02/1994
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 128/ מכ/ 424מוסד צהר, כפר חסידים.06/07/1997
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 166המרכז למורשת יהדות מזרח אירופה - כפר חסידים.04/08/2002
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 184תוספת יח"ד - כפר חסידים27/08/2002
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 218שינוי קו בנין ואחוזי בניה בכפר חסידים17/03/2011
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 22/ זב/ 22/ אכפר הנוער הדתי ליד כפר חסידים04/10/1973
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 228/ אשינוי תוואי דרך בחלקה 1 בגוש 11143 - כפר חסידים
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 4בניה - שיכון משכנות א' - כפר חסידים. (גניזה).
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 72אזור למשק עזר ושטח פרטי פתוח בכפר חסידים05/05/1987
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 73אזור חלוקת מגרש והגדלת אחוז בניה, בכפר חסידים28/05/1987
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 90שינוי הוראות והקטנת קוי בנין, כפר חסידים.06/03/1997
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 92/ אכפר חסידים.03/03/2005
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 96שינוי יעוד קרקע מחקלאית למבני משק, כפר חסידים.
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 97שינוי מיקום המגרש המיועד למגורים, כפר חסידים.08/10/1992
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ מק/ 183שינוי קו בנין - תחנת דלק מפגש שלו.
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתמשח/ 45אדמות חקלאיות כפר חסידים.10/11/1998