תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 10/ 2הקמת חממה ומחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 05/ 2לגיטימציה לסככת אריזה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 5ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב את תכנית ג/ 13663 נב"ט יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 6ערר על החלטת ולקח"שפ לדחות את ת. ג/13663 נב"ט ביבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים078/ 07/ 2התנגדות לבית אריזה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים079/ 07/ 2התנגדות לבית אריזה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים091/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים092/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים093/ 03/ 2תביעת פיצויים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 08/ 2לגטימציה לסככה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים111/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים112/ 11/ 2הקמת סככה לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 09/ 2בית אריזה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים113/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 11/ 2הקמת סככה חקלאית לציוד חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 10/ 2בנית בית מגורים חד קומתי+מרתף
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים159/ 07/ 2תוספת 2 יחידות דיור
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים165/ 09/ 2שיפוץ רפת קיימת
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים188/ 04/ 2לגיטימציה לסגירת קומת עמודים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים260/ 08/ 2הגדלת שטחי בניה במסגרת הקלה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים313/ 10/ 2בנית מחסן - בית צמוד לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלבקשה ועדה מקומית5/ 17359שימוש חורג למרכז בילוי כולל מזנון+ מבנה שרותים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/14573 , ג/6695 , ג/11756 , ג/704
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים844/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג/704 ,ג/6695 , ג/14573
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתא/ 16תכנית אב יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתא/ 56תכנית אב תיירותית למושבה יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10027בניית יחידות אירוח והגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר,יבניאל03/02/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10115בית אבות סיעודי, שינוי למתאר, יבניאל22/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10152כפר נופש, שינוי למתאר, יבנאל.01/03/2001
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10276נוף יבנאל ב', שינוי למתאר.15/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10568שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10569שינוי יעוד מחקלאי למוסדות דת ומשטח ציבורי פתוח לדרך, שינוי למתאר, יבניאל21/05/2002
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10570שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10578שינוי בחלוקת המגרשים וחדרי ארוח, שינוי למתאר, יבניאל06/12/1999
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10678מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, יבניאל22/11/1999
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10688מתקן הנדסי (בריכת מים), שינוי למתאר, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 10916שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי ודרך, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11003הרחבת אזור מגורים ביבניאל12/07/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11109כפר נופש יבניאל15/05/2002
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11199שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11374תכנית אב , יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלתוכניתג/ 11614עוקף כפר קמא20/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11756שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים16/08/2001
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 11929איחוד מגרשים ביבניאל16/08/2001
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12089מלונאות בצומת אלומות
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 123שכון ותיקים ביבנאל30/10/1952
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12347הרחבת שטח המגורים ביבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12540בריכת יעלה יבניאל11/05/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12778הרחבה למגורים ביבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12872שינוי יעוד מחקלאי למגורים14/08/2003
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 12929הגדלת שטח למבני ציבור
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 1304שנוי יעוד למחצבה -יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאל, פוריה-כפר עבודהתוכניתג/ 13349פוריה כפר עבודה מתחם מזרחי c21/09/2006
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, עמק המעיינות, יבנאלתוכניתג/ 13436מתחם יער מנחמיה ( מתחם 1406)16/12/2010
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13663פארק אטרקציה נושאי משולב, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13759שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, יבניאל22/04/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13894תוספת אחוזי בניה מש' יהב:09/03/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13927שינוי באחוזי בניה:
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14026שינוי יעוד למגורים ושפ"פ-אריש חיים-יבנאל:14/11/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14054הרחבת אזור מגורחם מיוחד-יבנאל:06/07/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14083שינוי נקודתי למתאר יבנאל - גובה מבנה ודרך גישה-יבנאל:26/08/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14187שינוי יעוד לאזור נופש מיוחד, מש' ספונוב-יבנאל:20/12/2005
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14573צימרים-יבניאל23/10/2006
צפוןהגליל המזרחי, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 14666שמורת טבע, הר יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 15574הגדלת מספר יח"ד למגרש, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 15575אזור מגורים מיוחד, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 15917שינוי תקנוני לתכנית ג/11109, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16042בוסתן בהר - שרותי נופש , יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאל, כפר קישתוכניתג/ 16062יערות רכס יבנאל וכפר קיש
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16129שינוי יעוד מחקלאי למגורים, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16212שינוי ייעוד ממגורים למוסד דת , יבנאל03/09/2009
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, טבריה, עמק הירדן, יבנאלתוכניתג/ 16213יערות בקעת יבנאל ורכס פוריה21/05/2012
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 16466הגדלת יח' דיור, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18323אזור מגורים - יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18660שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אורחן החוויה הגלילית, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18761שנוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי וחניה, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18803תוספת יחידת נופש והקטנת קווי בניין, יבניאל01/12/2011
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18864שנוי יעוד מחקלאי לתיירות, אורחן החוויה הגלילית, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 18883שנוי יעוד משצ"פ למגורים, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 19240החוויה הגלילית מרכז לימודי ואירוח ביבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2094אזור תעשייה יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 216שכון נוה עובד -יבנאל28/11/1957
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2256שכון זוגות צעירים ביבניאל28/09/1979
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2307שנוי יעוד שטח חקלאי למגורים, יבנאל09/06/1977
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2527שכון צבורי -יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2665חלוקת מגרשים ביבנאל22/08/1985
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2678שינוי יעוד לתעשייה
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2679שינוי יעוד למגורים יבניאל24/11/1980
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2840שנוי יעוד למבני צבור (גן ילדים), יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 2957שכונת "סמדר"יבנאל03/10/1984
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3054מתקני טיהור, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3056אזור תעשיה יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3105שנוי יעוד למבני ציבור וספורט -יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3127שינוי יעוד למלאכה ותעשיה - יבניאל23/10/1981
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3134חלוקת מגרשים לבניה - יבניאל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3510שנוי יעוד למגורים -יבניאל20/11/1980
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3728שנוי יעוד למשקי עזר ומגורים, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 4291שינוי יעוד שטח ציבורי - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 4301שינוי יעוד למגורים