תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולון, כפר המכביבקשה ועדה מקומית148/ 28/ 13מנחת טיסנים - שימוש חורג
חיפהזבולון, כפר המכביבקשה ועדה מקומיתבינוי/ זב/ 12/ ה/ 1בינוי בקיבוץ כפר המכבי
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12כפר המכבי30/12/1965
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ אשטח לתעשיה כפר המכבי05/07/1981
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ דקיבוץ כפר המכבי.27/07/1997
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ הקיבוץ כפר המכבי17/07/2003
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ ה/ 1בינוי בקיבוץ כפר המכבי.
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 170תחנת תדלוק (כביש 781) - כפר המכבי.
חיפהזבולון, כפר המכביבקשה ועדה מקומיתזבן/ 20090152בקשה לשימוש חורג שימוש חורש למנחת טיסנים בקרקע בייעוד חקלאי למשך 5 שנים.