תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה למימי חופין07/ מ/ 1חכ/ 25/ ה קיבוץ שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 314/ 3תוספת בבית מגורים. - קיבוץ שדות ים. (שרון ברקת/יהודית מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 315/ 3בקשה לתוספת בניה בקבוץ שדות ים (שרון ברקת יהודית מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 316/ 3גלבוע+ארצי תוספת לבית דו משפחתי ברקת, מוסרי
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 317/ 3תוספת לבית דו משפחתי (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 318/ 3תוספת לבית מגורים קייים (ברקת, מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 319/ 3תוספת לבית מגורים (ברקת - מוסרי) שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 320/ 3לגליזציה לבית מגורים בשגות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 321/ 3לגליזציה לבית מגורים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 322/ 3תוספת לקומה ראשונה שדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 323/ 3לגליזציה למחסן שדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 324/ 3תוכנית שינויים לבית בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 325/ 3תוספת בקומה א' ותוספת קומה בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 326/ 3תוספת בניה בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 327/ 3תוספת לבית מגורים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 328/ 3תוספת לבית מגורים קיים בשדות ים (ברקת מוסרי)
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 358/ 3בקשה לתוכנית שינויים ללא תוספת שטח. קיבוץ שדות ים.
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 359/ 3ערר על דחית להיתר שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 360/ 3עראדם טבע ודין
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 361/ 3ערר על החלטה לתוספת שטח שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 362/ 3ערר על אישור תוספת אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 363/ 3ערר על בקשה לתוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 366/ 3ערר על תוספת שטח למגורים אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 367/ 3ערר על תוספת בניה אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 368/ 3ערר על בקשה לשינויים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 369/ 3ערר על תוספת שטח מגורים אט"ד שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 370/ 3ערר על תוספת לשטח מגורים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 371/ 3ערר על תוספת מגורים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 372/ 3ערר תוספת שטח מגורים אד"ט שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 374/ 3התנגדות לתכנית שינויים להיתר, תוך מתן הקלה, שדות ים - פרדו
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 375/ 3התנגדות לתוספת בבית מגורים קיים, שדות ים - ויצמן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 376/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים תוך מתן הקלה, שדות ים - גלבוע וארצי
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 377/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, כולל ממ"ד וקומה, שדות ים - פוזיילוב ונצר
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 378/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים תוך מתן הקלה, שדות ים - גילי אמיר
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 379/ 3התנגדות לתוספת לבית מגורים, שדות ים - שחר אביטל
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 380/ 3התנגדות ללגליזציה לבית מגורים ותוספת, שדות ים - גולדשטיין
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 381/ 3התנגדות ללגליזציה לתוספת בניה כולל ממ"ד, שדות ים - לאיתי אמיר
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 382/ 3התנגדות לתוספת בניה, שדות ים - איכר משה
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 383/ 3התנגדות ללגליזציה למחסן וכניסה מקורה, שדות ים - וגמן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 384/ 3התנגדות לתכנית שינויים ותוספת פרגולות, שדות ים - וייס
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 385/ 3התנגדות לתוספת בקומת קרקע ותוספת קומה, שדות ים - שדה עירית
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 386/ 3התנגדות לתוספת בניה, שדות ים - גבע מרסי ודן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 387/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, שדות ים - ניב נאמן
חיפהחוף הכרמל, שדות יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 388/ 3התנגדות לתוספת לבית קיים, שדות ים - ניר צאלה ויאיר
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25תכנית מפורטת של קב' שדות-ים22/08/1985
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ אחופשונית (קייט ושייט) - קיבוץ שדות-ים.15/04/1992
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ בשינוי יעוד קרקע בשדות ים.
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ דשדות ים - אירוח בקיבוץ
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ הקיבוץ שדות ים.11/07/2012
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ ה/ 1שדות ים - כיף ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ ו"מזנון השער" קיבוץ שדות ים.24/07/2001
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 25/ חמרכז ספורט ימי, ספורט ונופש, שדות ים26/12/2007
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 260מזח - במפרץ אדם - קיבוץ שדות ים.04/09/2003
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתחכ/ 52דרכי גישה לתיאטרון הרומי ולשדות-ים (גניזה).
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה ., שדות יםתוכניתחפאג/ 1363/ חכ/ 25/ טחוף ים קיסריה - שדות ים
חיפהחוף הכרמל, שדות יםתוכניתמשח/ 39שדות-ים18/12/1986