תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלבקשה ועדה מקומית003/ 31/ ק/ נ/ 24ציון אוייל אנד גז אינק, ביצוע קידוח אליהו 3 "אשר מנשה"
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9065/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35 ותמ"א 34/ב/3 - חוף הכרמל, משפ' ביטון
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9067/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35, תמ"א 34/ב/3, חוף הכרמל - משפ' ביטון
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9068/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35, תמ"א 34/ב/3, חוף הכרמל - משה הדר
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 9069/ 3תביעת פיצויים מתכנית תמ"א 35, תמ"א 34/ב/3, חוף הכרמל - משה הדר
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלבקשה ועדה מקומית104/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, קיבוץ עין כרמל
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 17/ אקיבוץ עין כרמל21/01/1982
חיפהחוף הכרמל, עין כרמל, עתליתתוכניתחכ/ 17/ ה/ אשכונת מגורים דרום עתלית ובשטחי עין כרמל22/07/2012
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 17/ ותכנית מתאר לקיבוץ עין כרמל13/03/2007
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 252תחנת תדלוק, מסחר ושרותי דרך, קבוץ עין כרמל.30/11/1995
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 26תכנית מפורטת ימין אוורד
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ 92משרדי המועצה האזורית חוף הכרמל12/06/1980
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ מק/ 17/ ו/ אקיבוץ עין כרמל09/09/2009
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ מק/ 17/ ו/ א/ 1שינוי קו בנין באזור המגורים ושינוי גודל מגרש מינימלי באזור התעשיה עין כרמל18/10/2012
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתחכ/ מק/ 92/ אמשרדי המועצה האזורית חוף הכרמל17/11/2010
חיפהחוף הכרמל, עין כרמלתוכניתמשח/ 18(חכ / 17) - עין כרמל04/07/1985