תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומית002/ 31/ מ/ 24צינור השבת מים לים - מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8049/ 3היטל השבחה מהיתר , מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומית102/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומית95/ 31/ 13אתר הנצחה - קיבוץ מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 157שמורת טבע חוטם הכרמל - הרחבה.25/10/1999
חיפהחוף הכרמל, שומרון, ג'סר א-זרקא, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 416/ ש/ 1201/ אמערך כניסה לשמורת טבע נחל תנינים
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 51שמורת טבע מעגן מיכאל15/02/1968
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 61שמורת טבע - נחל התנינים07/01/1971
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9תכנית מפורטת לישוב קבוצי - מעגן מיכאל
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ אתכנית מפורטת מעגן מיכאל, הוראות בניה בקיבוץ. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ גאזור תעשיה ומלאכה מעגן מיכאל.10/06/2004
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ יקיבוץ מעגן מיכאל21/01/2010
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ י/ 2החלפת מיקום שטחי תעשיה, מבני משק ושטח חקלאי.
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ 9/ יא/ חפאג/ 1352מתקן התפלת מים מליחים בקיבוץ מעגן מיכאל12/05/2009
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ טדרך ליד מפעל צורון במעגן מיכאל.05/05/2002
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ י/ 1שכונת אנפה מעגן מיכאל28/10/2010
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ י/ 2החלפת מיקום שטחי תעשיה, מבני משק ושטח חקלאי
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתחכ/ מק/ 9/ יגתכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים - מפעל פלסאון מעגן מיכאל16/08/2007
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20090056הקמת מתקן תקשורת בבריכות דגים מעגן מיכאל.
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתמק/ חכ/ 9/ דהרחבת בית עלמין מעגן מיכאל.26/10/2000
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתמשח/ 19(חכ / 9) - מעגן מיכאל והסביבה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, מעגן מיכאלתוכניתמשח/ 19/ 2קיבוץ מעגן מיכאל21/02/2001