תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 170/ 3התנגדות ללגליזציה ל2 מבני קייט בהקלה, מושב כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לבקשה ועדה מקומית101/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 091/ 3תכנית שינויים ומצב סופי בבית קיים מושב כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 311/ 3תוכנית שינויים,תוספת שטחי בנייה כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 401/ 3בקשה להקמת בית חד משפחתי מושב כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לבקשה ועדה מקומית115/ 31/ 13בראון אלי - חווה לגידול סוסים
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לבקשה ועדה מקומית94/ 31 / 13חיון משה
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 143;חווה חקלאית במושב הכרמל מהר"ל ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 220שמורת טבע טוף כרם מהר"ל.01/02/1998
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 323/ בחוות מקורה.05/01/2004
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 36/ 1שינוי יעוד מתעשיה לאחסנה וקביעת הוראות וזכויות בניה03/11/2011
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4תכנית מפורטת למושב עובדים כרם מהר"ל28/09/1979
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ במושב כרם מהר"ל. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ גמושב כרם מהר"ל.19/02/1998
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ חשכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.28/11/2001
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ ח/ 1קביעת הוראות בניה להקמת בריכת שחייה בכרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ ח/ 2מגרש כדורגל כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ יבשינוי תוואי כביש מס' 1 מושב כרם מהר"ל25/01/2006
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 4/ יגהוספת מגרש מס' 326, כרם מהר"ל
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ 59אתר לחיצוב בגושים 12000 - 12004, 12045, 12046 (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ מק/ 4/ ח/ 1קביעת הוראות בניה להקמת בריכת שחייה בכרם מהר"ל19/10/2006
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתחכ/ מק/ 4/ ח/ 2החלפת שטחים בין שצ"פ למגורים16/06/2008
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, כרם מהר"לתוכניתחפאג/ 1326/ חכ/ 282/ בנחל מהר"ל05/06/2008
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתמשח/ 36כרם מהר"ל והסביבה25/10/1987
חיפהחוף הכרמל, כרם מהר"לתוכניתמשח/ 36/ 1מושב כרם מהר"ל02/07/1989