תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית1 - 86/ 31/ 13רישוי סככה קיימת - צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית105/ 31/ 13אשורי אברהם, צרופה 66, צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית106/ 31/ 13לוליאן אברהם, משק 70, מושב צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית114/ 31/ 13לוליאן יעקב - סככה ללול
חיפהחוף הכרמל, צרופהבקשה ועדה מקומית97/ 31/ 13אלחנתי אלי, גוש 12005 חל' 1, מושב צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ אתכנית לצרכי הסדר, במושב צרופה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ גהרחבת מושב צרופה.01/09/1994
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ דתוספת מגרשים במושב צרופה.08/09/1996
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ ויעוד שטח למסעדה בצרופה.
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 11/ טקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב צרופה14/06/2007
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ 230/ אגן אירועם צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ ישינוי קו בניין במגרשים 31, 73, בשכונת ההרחבה במושב צרופה22/02/2005
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ יאהרחבת מגורים - מושב צרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ יבחילופי שטחים - שצ"פ ומגורים בצרופה25/01/2007
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתחכ/ מק/ 11/ יגאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בחלקה 36 בצרופה
חיפהחוף הכרמל, צרופהתוכניתמשח/ 17(חכ / 11 א') - מושב צרופה04/07/1985