תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, נוה יםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 271/ 3בקשת שימוש חורג למבנים יבילים בנווה ים
חיפהחוף הכרמל, נוה יםערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 2חכ/ מק/ 76/ ז תחנת תדלוק ושרותי דרך בנווה ים
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתג/ 758נוה-ים, כביש גישה לשדות
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 119/ אמכרה כורכר נוה-ים דרום (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 145"נון" תעשיה שימורים בע"מ
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 233אתר לאיסוף פסולת נוה-ים דרום.
חיפהחוף הכרמל, נוה ים, עתליתתוכניתחכ/ 312/ מכ/ 299/ אבי"חר נון, נוה ים
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 334מגורים במתחם נון (76 יח"ד)
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76קיבוץ נוה ים
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76/ ד"שכונת מגורים בקיבוץ נוה ים".
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ 76/ טקיבוץ נווה ים29/08/2010
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ מק/ 76/ זתחנת תדלוק שירותי דרך, נוה ים
חיפהחוף הכרמל, נוה יםתוכניתמשח/ 37קבוץ נוה-ים29/01/1987