תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, בית ארןבקשה ועדה מקומית008/ 31/ ב/ 24החלפת קו סניקה וסילוק מבית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 289/ 3גן אירועים - בקשה להקלה. קיבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןבקשה ועדה מקומית99/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןישות כלליתג/ 1/ 32/ אגן לאומי הר הכרמל (תיקון לפי תכנית חכ/ 71/ ב - בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 10יעוד קרקע בגוש 10701, בית אורן ומגדים18/05/1961
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 273חוית הרוכבים, פארק רכיבה על סוסים, ליד בית אורן.20/03/1997
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 56דרך גישה לפרדסי בית אורן15/08/1968
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71קיבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ אקיבוץ בית אורן16/04/1981
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ גהרחבת קיבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ ותכנית מפורטת לקיבוץ בית אורן. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ חתוספת אחוזי בניה באזור בית הארחה של קיבוץ בית אורן(גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתחכ/ 71/ טתכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה בקבוץ בית אורן
חיפהחוף הכרמל, בית ארןתוכניתמשח/ 35אדמות בית אורן והסביבה06/09/1987