תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכנית303-0070854שינוי קווי בנין משק 73 גבע כרמל
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23גבע כרמל05/03/1981
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ אתוכנית מפורטת גבע כרמל לצורכי הסדר רישום.
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ ההרחבת מושב גבע כרמל .09/04/1998
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ ותוספת מגרשים למושב גבע כרמל.
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נקביעת הוראות בניה ושימוש בשטחים במושב גבע כרמל14/06/2007
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נאתיקון גבול מגורים בנחלות10/06/2012
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ 23/ נבהסדרת נחלה 73 גבע כרמל
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ מק/ 23/ נ/ 1פיצול מגרש למגורים מנחלה 57 חלקה 26 מושב גבע כרמל13/01/2011
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ מק/ 23/ נאשינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי, מושב גבע כרמל22/06/2006
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתחכ/ מק/ 23/ נבהרחבת מגורים - מושב גבע
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתמק/ חכ/ 23/ ט/ 1פיצול נחלה 42, בגבע כרמל.09/08/2000
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתמשח/ 16(חכ / 23) - גבע כרמל04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, גבע כרמלתוכניתמשח/ 16/ 1גבע - כרמל