תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים001/ 04/ 2סככה חקלאית בשטח של 234 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 04/ 2מגורים בשטח של 150 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 09/ 2תוספת יחדית דיור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 03/ 2הקמת מרכז טניס שישה מגרשים ומבנה פעילות
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורבקשה ועדה מקומית05/ 806שימוש חורג לחניון
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 07/ 2דיר צאן + מחסן חקלאי
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים067/ 08/ 2לגיטימציה למבנה קיים בשטח עיקרי 208 מ"ר
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 06/ 2שימוש חורג מסור חשמלי לחיתוך אבן
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 09/ 2מבנה מגורים מוצע
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה089/ 11/ 2תכנית מפורטת 49/10
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 07/ 2לגיטמציה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 08/ 2מבנה מגורים מוצע
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים128/ 02בקשה להקמת דיר צאן
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 08/ 2תוספת מגורים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 08/ 2תוספת חניה לבניין קיים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 08/ 2דירת מגורים קוטג'
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8100/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8101/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים847/ 12/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/2085
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים897/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים898/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'6540
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים899/ 11/ 2היטל השבחה בגין תכנית ג'/6540
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתבבכ/ מק/ 2085/ 08/ 21איחוד וחלוקה ללא הסכמה - לצורך הסדרת דרך גישה, סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתבבכ/ מק/ 2085/ 09/ 4שינוי קו בנין, סאג'ור28/10/2010
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתבכ/ מק/ 5493/ 01שינוי יעוד קרקע ומגורים למוסדות ע"מ לאפשר בנית גני ילדים - ס'גור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 1000שנוי יעוד חלק מחלקות -סגור03/02/1972
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 10126שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, ומשטח ספורט לדרך, שינוי למתאר, סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 10167שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים והתווית דרכים, שינוילמתאר, סאג'ור.
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 10287שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 10934שינוי יעוד משטח למגורים משולב במסחר למבני ציבור, שינוי למתאר, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 10959שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתווית דרך, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 11533שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' והתווית דרך
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 11534שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק כפר סאגור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 1156שנוי יעוד חלקה -סג'ור15/06/1972
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 11624שינוי יעוד משטח מגורים ומסחר לשטח למבני ציבור והתווית דרכים סגור19/06/2006
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 11641שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תדלוק, סגור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 1169שנוי יעוד חלק מחלקה -סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 11802התווית דרך להולכי רגל באזור מגורים א'
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 1202שנוי יעוד חלק מחלקה -סגור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 12651שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים א' בדרום סאג'ור13/02/2003
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 12857שינוי מערך הדרכים- ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות בכפר סאגו'ר
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 12858הרחבה לתכנית מתאר סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 13486הרחבת הישוב סאג'ור לכיוון מערב,הקמת שכונה בת 100 יח"ד
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 13944שינוי לתכנית מתאר ג/ 2085 משטח חקלאי למגורים והרחבת דרך :09/07/2006
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 1405שינוי יעוד -סג'ור03/05/1973
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 14906שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א', סאג'ור24/01/2007
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 1493שנוי יעוד -סגור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 15636שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שב"צ והתויית דרך, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 16077שינוי ייעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' בדרום מזרח סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 16082שינוי ייעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק מדרגה א' , סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 16149שינוי ייעוד משטח מגורים א' לשטח מסחר ,דר' מז' סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 16161שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים א', סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 1635הרחבת תחום -סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 17003שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ושפ"פ, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 17005שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, סאג'ור17/06/2009
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 17009שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבנה שירות וחניה, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 18365תוכנית מתאר סאגור - תוספת 300 יח"ד
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 19592שינוי יעוד ממגורים למבני ומוסדות ציבור סג'ור.
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 19824שינוי תוואי דרך והתאמתו למצב קיים, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 2085תכנית מתאר סג'ור07/02/1991
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 2541שנוי יעוד למגורים -סגור21/07/1977
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 3324שנוי יעוד למגורים, סג'ור - (גניזה)
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 3385מרכזון למבני ציבור -סגור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 3804שטח למלאכה ותעשיה זעירה -ראמה סג'ור24/11/1983
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 4239שכ' חדשה לחיילים משוחררים, כפר סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 4808שנוי יעוד למגורים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 4809שנוי יעוד למגורים, סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 489תחום בניה -סג'ור22/07/1965
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 4963שינוי יעוד למגורים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 5020שינוי יעוד למגורים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 5077שינוי יעוד למגורים, סג'ור12/01/1999
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 5078שינוי יעוד למגורים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 5377שנוי יעוד למגורים
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 5380שנוי יעוד לתעשיה ומלאכה זעירה
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 5493שכונת חיילים משוחררים14/07/1989
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 5504חלוקת מגרשים לבניה,שכ'מזרחית -סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 6905שנוי יעוד לחקלאי מיוחד סג'ור - (גניזה)
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 6925שינוי יעוד למגורים רמה -סג'ור12/03/1992
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 6941שינוי יעוד לתעשיה סגור - (גניזה)
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 7138שינוי תוואי דרך-סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 7277שינוי יעוד לאזור ספורט -סג'ור27/03/1997
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 8159שנוי יעוד לתחנת דלק ושרותי דרך, סג'ור - (גניזה)
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 8707שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מבנה ציבור מועדון פייס לקשיש, כפר סאג'ר, שינוי
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 9159מרכז תרבות וספורט, שינוי למתאר, סג'ור.
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 9545שינוי מאזור מגורים ב' לשטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, סאג'ור.10/12/1998
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 9748חלוקה מחדש של מגרשים ושינוי תוואי דרך מס' 15, סג'ור.30/06/1998
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 9847הרחבת תכנית מתאר סג'ור.
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 9926שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק דרג ג', שינוי למתאר, סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 994 - צפוןשינוי יעוד חל' 7,8 גוש 19181 - סג'ור16/03/1972
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתגנ/ 16514שינוי נקודתי של תוואי דרכים בצומת דרך מס' 3 עם דרך מס' 8 , צפ' סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתגנ/ 17004הצרת תוואי דרכים בצומת בין הדרכים מס' 1 ומס' 5, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתגנ/ 17018שינוי יעוד משטח מגורים למבני ומוסדות ציבור לדת, אלשג'ור08/02/2010
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתגנ/ 17803שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, סאג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתגנ/ 17804שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, צפון מערב סג'ור
צפוןבקעת בית הכרם, סאג'ורישות כלליתעתמ/ 09/ 05/ 3725עזבון המנוח נגד ו. מחוזית צפון, ו. מקומית ב.ב. הכרם וכו'