תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 108/ 3ערר על תנאי בהיתר בניה - אישור של מנהל מקרקעין
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 288/ 3תחנת תדלוק - ניר עציון
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126ניר עציון09/07/1981
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ בהוראות בניה להקמת מפעל ארוחות בניר עציון.24/06/1991
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ דהרחבת מושב ניר עציון.11/09/2007
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 126/ המתקן טיהור שפכים - ניר עציון09/11/2004
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתחכ/ 26/ המוסד חינוכי ימין אורד07/10/2010
חיפהחוף הכרמל, ניר עציוןתוכניתמשח/ 4(חכ / 126) - ניר עציון והסביבה04/07/1985