תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, מגדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 071/ 3תוכנית שינויים ומצב סופי לבית מגורים קיים.הרחבה 16 מגדים.
חיפהחוף הכרמל, מגדיםבקשה ועדה מקומית111/ 31/ 13סבן עמנואל, שימוש חורג ללולים לפיטום
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12מגדים30/06/1966
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ אתוספת מגרשי בניה במושב מגדים.24/06/1993
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ השינוי בגבולות ותוספת מגרשים לבעלי מקצוע במושב מגדים.09/04/1998
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ חהסדרת שטחים, שימושים, הוראות וזכויות בנייה בנחלות ובשטחי ציבור, מושב מגדים30/04/2007
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ ח/ 2מגדים - דיוק גבולות
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ 12/ ח/ 4מגדים - הסדרת לולים והגדלת זכויות לתיירות
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ מק/ 12/ ח/ 1נחלה 55 במושב מגדים - שינוי הוראות בינוי23/12/2010
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ מק/ 12/ יבאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלת 9615/07/2008
חיפהחוף הכרמל, מגדיםתוכניתמשח/ 24(חכ / 12) - מושב מגדים והסביבה15/09/1985