תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, עין אילהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 187/ 3הקמת בית מגורים חד משפחתי דו קומתי. עין אילה
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 180מחפרות כורכר ליד עין אילה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ אתכנית מפורטת למושב עין - אילה.
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ בעין איילה.08/06/1999
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ ב/ 3/ 1נחלה 22 עין איילה
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ דאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, עין איילה.20/07/2000
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ האיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, עין איילה.20/07/2000
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ ועין אילה תוספת 3 מגרשים
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 22/ זעין איילה21/03/2002
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 241שרותי דרך בעין איילה.02/01/1996
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 244שינוי יעוד שטח לשירותי דרך, מושב עין איילה.02/01/1996
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 78/ אמחצבת מפעלי סיד מאוחדים בעין אילה26/11/1981
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 78/ במחצבת מפעלי סיד מאוחדים עין אילה (הרחבה)19/10/1985
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ 78/ גמחצבת מפעלי סיד מאוחדים, עין איילה.
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ ב/ 5עין איילה15/04/2007
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ ב/ 6מושב עין איילה
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ יבאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים28/02/2011
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ יגהקלה מכביש 2 למבנה קיים - עין אילה20/11/2012
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתחכ/ מק/ 22/ נשינוי גבול בין המגורים לחקלאי בנחלה26/07/2010
חיפהחוף הכרמל, עין אילהתוכניתמשח/ 11(חכ / 22) - תכנית לצרכי רישום:נחשולים-עין אילה04/07/1985