תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, הבוניםערר על החלטת ועדה למימי חופין10/ מ/ 3ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית חכ/ 1/ יג - חוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםבקשה ועדה מקומית107/ 31/ 13שימוש חורג להסדרת חניות, חוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםבקשה ועדה מקומית98/ 31/ 13הקמת מבנים ארעיים בחוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ אתכנית מפורטת במושב הבנים וצרכי הסדר רישום ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ דמושב הבונים.08/08/1996
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ ההרחבת מושב הבונים.
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ ה/ 1הרחבה והסדרה תכנונית של מושב הבונים09/07/2006
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יא/ 1תחנות תדלוק תחת גשר הבונים, כביש מס' 2
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 1/ יגחוף הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 255מנחת הבונים, מועדון ובי"ס לצניחה חופשית22/03/2004
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 255/ במנחת הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 69/ אמכרה כורכר הבונים13/04/1978
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ 84/ אשמורת טבע חוף דור - הבונים20/09/1979
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 1/ אהחלפת שטחים - מושב הבונים14/10/2010
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 1/ ה/ 2איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים - מושב הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 1/ יאתחנת תדלוק מזרחית לדרך מס' 2 מול מושב הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 255/ אמנחת הבונים07/02/2008
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 255/ במנחת הבונים - מושב הבונים
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתחכ/ מק/ 331הרחבת בית עלמין מושב הבונים ומושב עין אילה.14/07/2002
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתמשח/ 20(חכ / 1) - הבונים והסביבה04/07/1985
חיפהחוף הכרמל, הבוניםתוכניתתתל/ 25/ 13הפרדה מפלסית הבונים05/11/2007