תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, עתליתבקשה ועדה מקומית007/ 31/ ב/ 24תכנית אב לביוב - עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 067/ 3בקשה להקלה 10% מקו בנין אחורי ותוספת בניה
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 025/ 3ערר על החלטה למתן היתר בנייה לחומת בלוקים
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 200/ 3הקמת גדר
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 078/ 3תוספת שטח למבנה קיים
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 137/ 3בקשה לשיפוץ ביתן משאבות וגשר צנרת קיימים במתחם
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 129/ 3התנגדות לתוספת מרפסת זיזית בחזית ושינויים פנימיים, הרדוף 31 עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 174/ 3ביטול סעיף מגליון דרישות, המתנה את אישור היתר הבניה , חב' המלח עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 84ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה לתכנית חכ/ 707/ א- תחנת תדלוק זעירה בעתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 107/ 3בקשה להקמת 4 מבנים. גבעת הבריכות 38, עתלית. שרגא יששכר ואריה ואח'
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 211/ 3שיקום מבנה משרדים לאחר שריפה. עתלית (כרמל כימיקלים)
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכנית1/ 21/ 2תכנית שיכון ציבורי 2/21/1 - עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 020/ 3בקשה לתוספת בניה בית מגורים. מרכז קליטה 136, עתלית (פז גיא)
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 122/ 3בקשה להסדרי תנועה ובטיחות במפגש מסילת ברזל. עתלית (עמיהוד רוטשליד רמות)
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 337/ 3לגליזציה לגדר. רח' משעול גפנים 56, עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 398/ 3אי מתן החלטה. נווה שושנה עתלית (מרדכי שכטר
חיפהחוף הכרמל, עתליתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 010/ 3תוספת ממ"ד וחניה לבית מגורים רח' המייסדים 10 עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכנית2/ 21/ 2תכנית שיכון ציבורי 2/21/2 - עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1018שינוי קו בנין בדרך מס. 8 בעתלית31/03/1987
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1029שינוי לתכנית ג / 771 א' בעתלית08/11/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1054מרכז אזרחי מסחרי, עתלית29/12/1983
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 1058חלקות 1,2 בגוש 10557, עתלית (משקי עזר)03/11/1983
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 471חלוקת משנה בגוש 10529 - עתלית06/09/1962
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 535ייעוד שטח להקמת בית-חולים למחלות כרוניות, עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 535/ אייעוד שטח להקמת בית-חולים למחלות כרוניות, עתלית25/11/1965
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 555תכנית מתאר עתלית23/02/1978
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 576שנוי ייעוד קרקעות בגוש 1053820/01/1966
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 582תכנית חלוקת חלקה 13 בגוש 10532 בעתלית07/03/1968
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 695עתלית - שכונת בתים טרומיים30/04/1971
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 771מגורים בגוש 10562, עתלית24/09/1974
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 771/ אמגורים בגוש 10562 עתלית (שינוי)30/09/1980
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 788עתלית - שכונת בתים טרומיים10/08/1978
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 788/ אשכונת מגורים ומרכז קליטה מודול בטון בעתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 917יד לבנים, עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 925פעוטון ממ"ד בעתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 934שכונת הגורן בעתלית.19/03/1981
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 945שכונת וילות מערבית בעתלית11/02/1982
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 945/ אשינוי תואי כביש מס' 2 בתכנית ג / 945
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 985שינוי תואי כביש מס' 10 עתלית01/08/1985
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 993אתר לאומי מחנה המעפילים בעתלית03/11/1983
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתג/ 994שכונת בתים בודדים בעתלית - דרום, סבוב נוה-ים28/01/1982
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 126/ ח/ אתחנת משנה (תחמ"ש) עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 136/ בסביוני עתלית.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 1633שכונת "מרגלות הרכס" בעתלית.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 1684הוראות בינוי, רח' הנרקיסים מושבה ב', עתלית22/03/2007
חיפהחוף הכרמל, עין כרמל, עתליתתוכניתחכ/ 17/ ה/ אשכונת מגורים דרום עתלית ובשטחי עין כרמל22/07/2012
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 199/ גהפרדה מפלסית ודרך במערב עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 199/ ג/ 1הפרדה מפלסית ודרך במערב עתלית - סעיף 77-78
חיפהחוף הכרמל, נוה ים, עתליתתוכניתחכ/ 312/ מכ/ 299/ אבי"חר נון, נוה ים
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 400עתלית - מגורי חוף
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 50(ג / 646) - שמורת טבע עתלית13/05/1971
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 500שכונת מגורים בגוש 10533, במזרח עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 705מתחם לב עתלית - התחדשות עירונית26/03/2009
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 706הסדרת בנייה קיימת - עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 707תחנת תדלוק בעתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ 707/ איעוד שטח לתחנת תדלוק זעירה עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 136/ ושינוי בקווי בניין בגוש 11528 חל' 1028/11/2005
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 1378/ אשינוי קו בניין במגרש ברח' החרוב 50, עתלית16/06/2011
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 1459/ אשינוי קו בנין בחלקה 26, במושבה ב' עתלית.27/09/2006
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 243/ א/ 1נווה הפרחים - עתלית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 289/ אאיחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה01/07/2010
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 325/ אשינוי הוראות בדבר גודל מגרש לבית דו-משפחתי
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 656/ 1תחנת טרנספורמציה בעתלית15/12/2009
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחכ/ מק/ 9/ א/ 1ביטול זכות מעבר בחלקה 8 בעתלית18/08/2011
חיפהחוף הכרמל, עתליתבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20070147שיקום מזח שאיבה, חברת המלח עתלית.
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, עתליתתוכניתחפאג/ 304עתלית " ב".
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחפאג/ 646שמורת טבע עתלית חכ/ 5013/05/1971
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתחפאג/ 807(חכ / 136) - עתלית דרום סיבוב נוה ים09/08/1979
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, בנימינה-גבעת עדה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, עתליתתוכניתחפאג/ ד/ 1167הרחבת פרוזדור מסילת הברזל עתלית בנימינה.02/04/2008
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 11שינוי תואי כביש מס' 2 בתכנית ג/ 945 - עתלית16/08/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 11/ ארשימת בנינים חורגים בתכנית
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 13הוראות בדבר תוספות לבתי מגורים בני קומה אחת, שתי קומות ושלש קומות בעתלית.22/11/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 130שכונת מגורים ומרכז קליטה מודול בטון עתלית.19/07/1984
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 196כרמל כימיקלים - עתלית.17/03/1996
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 199שכונת בולני עתלית. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 199/ אשכונת בולני, עתלית.22/06/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 201הוראות בדבר צורת חישוב שטחי בניה במרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל19/01/1986
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 213תיקון לתכנית ג / 80731/03/1987
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 239שכונת מגורים דרום עתלית13/08/1989
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 24שכונה מזרחית - עתלית.01/08/1985
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 243מושבה ב', עתלית29/10/1989
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 243/ אמושבה ב' עתלית.17/04/1997
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 248גבעה דרומית - עתלית29/06/1989
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 248/ אסביוני עתלית. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 260שכונת הגורן, עתלית.25/04/1991
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 277מרכז מסחרי תחנת הרכבת עתלית.08/02/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 278תנאים להקמת בריכות שחיה פרטיות באזור מגורים.24/11/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 280תנאים להקמת מבנה אחד דו משפחתי במגרשים מסויימים12/06/1988
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 288שטח הגורן19/03/1992
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 29שכונה מזרחית - עתלית.01/08/1985
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 291חורבת קרתא27/01/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 3שינוי לתכנית ג / 555 בדבר אפשרות הוצאת היתרי בניה וסימון שטחי צבור בעתלית.
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 304אתר לאומי מוזיאון פתוח מחנה המעפילים ואתר המעברות, עתלית27/03/2006
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 318תחנת תדלוק ומרכז מסחרי - עתלית.13/05/1993
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 325קביעת שטח מגרש מינימלי למבנה דו משפחתי בעתלית.30/01/1992
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 326שכונת נוה פרחים בעתלית.19/05/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 330אזור מגורים א' מערב עתלית.14/10/1999
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 342חלוקת חלקה משדרות גשרי בעתלית.11/08/1994
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 343כרמל כימיקלים, עתלית.27/07/1997
חיפהחוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 344כביש מס' 3, צפון עתלית.03/06/1993