תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 100כביש גישה לשפיה, קטע ב', ק"מ 1.1-1.5 (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 18מאיר שפיה
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 18/ בכפר הנוער מאיר שפיה14/02/1985
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 204מחצבת שפיה א' - בשטחי מוסד שפיה ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ 249מחצבת שפיה ג' - תכנית שינוי יעוד ותכנית חיצוב.26/06/2003
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתחכ/ מק/ 18/ וכפר הנוער מאיר שפיה - איחוד וחלוקה28/01/2010
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתש/ 292כביש גישה למחצבת שפיה ב'18/08/1983
חיפהחוף הכרמל, מאיר שפיהתוכניתש/ 60/ אמחצבת שפיה12/07/1984