תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית004/ 31/ ב/ 24מאסף ביוב חגית - בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 020/ 3בקשה לשימוש חורג ממבנה מגוירם לבית קפה, גלריה ומגוירם
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 301/ 3הקמת מתקן שידור סוללרי
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 042/ 3שינויים במבנה מגורים, המקת מבנה עזר, בקשה לשימוש חורג למטרת הסעדה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 043/ 3שימוש חורג למטרת מסחר במוצרי סידקית לשנתיים
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 045/ 3הקמת מבנה עזר, שינויים במבנה מגורים קיים, שימוש חורג לשנתיים למטרת הסעדה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 033/ 3בקשה לאישור בניה להמקת שער חשמלי בכניסה למושב בת שלמה.
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 171/ 3בקשה להקמת מבנה חקלאי דיר לצאן בשטח חקלאי. בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 286/ 3שימוש חורג במבנה עזר למשק חקלאי. בת שלמה הותיקה 4, בת שלמה.
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 265/ 3תכנית מצב סופי עם תוספת מדרגות ומשטח בטון, בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 327/ 3לגליזציה למבנים שימור ושיחזור מבנים בת שלמה 9
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית112/ 31/ 13נוימן גיא - בניית דיר
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית113/ 31/ 13משפ' אפשטיין - לבניית לול ומבנה שירות
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית118/ 31/ 13שוורצמן זיו - הקמת מכלאות וסככה מפולשת
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית120/ 31/ 13שוחט אייל והלן, הקמת מבנה חקלאי
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית121/ 31/ 13שוחט אייל - בקשה לפרגולה, גדר ושער
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית1-89/ 31/ 13דורית קמחי פיתוח שטח ריצוף
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומית89/ 31/ 13דורית קמחי ריצוף וגינון
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתג/ 511חלוקת שטחים חקלאיים בת-שלמה22/08/1963
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 131כביש מס' 114 (בת שלמה - יקנעם) שפור התואי ה2.500- - 7.65025/03/1982
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 148/ במושב בת שלמה30/01/1986
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 148/ גבת שלמה. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 148/ טאיחוד וחלוקה מחדש בבת שלמה15/01/2005
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 164תחנת דלק בכביש 114 ע"י בת שלמה16/04/1981
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 167/ אאתר לאומי, בגרעין הישן של המושבה בת שלמה .01/05/1984
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 167/ דהמושבה הותיקה בת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומיתחכ/ 20070044בקשה ע"ש נוימן גיא במקרקעין באדמות בת שלמה.
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ 43/ גהחלפת שטחים במגרש מס' 26 בין חקלאי למגורים - בת שלמה24/04/2012
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ טאיחוד וחלוקה בבת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ טזאיחוד וחלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית29/07/2009
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ יאיחוד וחלוקת מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל מגרש28/01/2010
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ יגאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמ בבת שלמה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ ידאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים בבת שלמה31/07/2005
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 148/ כשינוי בקו בנין במגרש 30A בת שלמה18/08/2010
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 167/ באתר לאומי המושבה הותיקה מושב בת שלמה22/08/2005
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 167/ גהסדרת איזור הכניסה בבת שלמה הותיקה
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 43/ אהחלפת שטחים במגרש מס' 12 בין חקלאי למגורים , בת שלמה14/10/2010
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתחכ/ מק/ 43/ בהחלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים ללא שינוי בשטחים10/11/2011
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהבקשה ועדה מקומיתחכר/ 20050379הקמת מתקן שידור סוללרי בגובה של 60 מ'
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, בת שלמהתוכניתחפאג/ ד/ 1309/ חכ/ 341דרך מס' 70 - שינוי לאורך תוואי הדרך בקטע בת שלמה מערב05/06/2008
חיפהחוף הכרמל, בת שלמהתוכניתמשח/ 43בת שלמה והסביבה.10/11/1996