תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 101ערר על דחית בקשה לתוכנית למצב סופי
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 047/ 3ערר על החלטת הוועדה לאשר בתנאים בקשה להיתר בנייה
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 023/ 3בקשה לאישור תכנית חכ/מק/35/י"ב
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 350/ 3תשריט איחוד וחלוקה תאח/חכ/35/ד/1 - עין הוד (ממ"י)
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 378/ 3הקמת בית חד משפחתי,דו קומתי,עין הוד
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 171מוזיאון ינקו, עין הוד16/04/1982
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35כפר אמנים עין-הוד09/02/1967
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ אכפר אמנים עין הוד30/06/1983
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ בשינוי יעוד בחלק מחלקה 9 בגוש 11952 בעין הוד19/01/1986
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ גכפר אמנים עין הוד. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ דעין הוד.01/12/1998
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ ד/ 4שינוי יעוד של חלק ממגרש למבני ציבור למגרש למגורים בעין הוד
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 35/ ט/ 1שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א' - עין הוד
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ 58/ אאפיתיאטרון עין-הוד (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ ד/ 2מתחם תיירות עין הוד12/09/2011
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ יתכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים ושינוי במגרש 208 - עין הוד30/09/2009
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ יאשינוי קווי בניין בעין הוד
חיפהחוף הכרמל, עין הודתוכניתחכ/ מק/ 35/ יבשינוי בקווי הבניין הקבועים בתכנית מפורטת עין הוד31/10/2007