תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 047/ 3ערר על החלטת הוועדה לאשר בתנאים בקשה להיתר בנייה
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה07/ 023/ 3בקשה לאישור תכנית חכ/מק/35/י"ב
חיפהחוף הכרמל, עין הודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 378/ 3הקמת בית חד משפחתי,דו קומתי,עין הוד