תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, מעין צביבקשה ועדה מקומית1 - 87/ 31/ 13קיבוץ מעין צבי - מאגר חקלאי
חיפהחוף הכרמל, מעין צביערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 379/ 3בקשה להקמת מתקן תקשורת הכולל תורן לאנטנה בגובה 6.5 מ', מעין צבי
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 178חצר משק מעין צבי ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ בתכנית מפורטת לקבוצת מעין צבי01/04/1976
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ גהרחבת מעין צבי11/08/1977
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ג/ 1קיבוץ מעין צבי - שכונת ההרחבה.03/11/2005
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ דקיבוץ מעין צבי (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ומתקן טיהור שפכים מעין צבי17/01/2005
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 21/ ז/ 1מעין צבי
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 268פארק הדייג, מעין צבי.23/07/1998
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 284/ במעין צבי - מסחר ומלאכה.15/11/2005
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 63שנוי יעוד למטרת הקמת מוסך אזורי (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ 67מכרה כורכר מעין צבי ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ מק/ 21/ ג/ 1שכונת ההרחבה - קיבוץ מעין צבי
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתחכ/ מק/ 268/ בפארק הדייג - מעין צבי.05/05/2002
חיפהחוף הכרמל, מעין צביתוכניתמשח/ 7מעין - צבי והסביבה.21/07/1985