תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 12560קיבוץ מרום גולן19/09/2002
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 13585שינוי בגודל המגרשים בשכונה הקהילתית21/06/2004
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 13980שמורת טבע הר אביטל- הר בנטל
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 16334מאגר מכון חורף , מז' לקיבוץ מרום גולן06/08/2012
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 17035קידוח מנצורה 2 סמוך לדרך איזורית 959, מרום גולן26/01/2011
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 17141מאגר מרום גולן - בראון14/06/2012
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 17177אזור למפעלי תעשיה חקלאית, פירות הגולן07/01/2010
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 19539חלוקה למתחמים מרום הגולן
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 5048קיבוץ מרום גולן
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתג/ 7083בית ספר אביטל -מרום גולן
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתגו/ מק/ 12560/ 02שינוי בחלוקת שטחים - אזור תיירות, מרום גולן28/02/2007
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתגו/ מק/ 12560/ 03איחוד וחלוקה שטח תיירות ומבני משק, מרום גולן
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתגו/ מק/ 12560/ 13858/ 01הרחבת שטח מבני ציבור, מרום גולן17/07/2005
צפוןגולן, מרום גולןתוכניתגו/ מק/ 13585/ 02החלפת שטחים בין מגורים א' שצ"פ ודרך, מרום גולן22/02/2010
צפוןגולן, מרום גולןבקשה ועדה מקומיתגלן/ 20001"ווליום כנרת 2008"