תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףבקשה ועדה מקומית2/ 22761שימוש חורג מחממה חקלאית למסעדה
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 07/ 2מבנה יביל + אנטנה על מתקן קיים
צפוןעמק המעיינות, בית יוסף, ירדנה, רויה, רחוב, שדי תרומות, תל תאומיםתוכניתג/ 16052פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן08/11/2010
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 16205מחצבת בזלת דושן דרום - חמדיה, בית יוסף
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 18042תכנון שטח "המחנה" והשטחים החקלאים - בית יוסף
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 18344תכנית מתאר בית יוסף
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 18779מתקן הנדסי לביוב, בית יוסף
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 3590תחנת דלק ושרותי דרך
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 3904תוספת מגרשים לבניה - (גניזה)
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 6709חלוקת מגרשים למגורים
צפוןעמק המעיינות, בית יוסףתוכניתג/ 6949מרכז משותף בית יוסף -ירדנה