תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, עפרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 088/ 3ערר על דחיית התנגדות לאישור שינוי ייעוד במבנה קיים למלאכה ומסחר
חיפהחוף הכרמל, עפרבקשה ועדה מקומית103/ 31/ 13תחנת תדלוק פנימית, מושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ דתכנית מתאר למושב עופר.15/10/2002
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ד/ 1הסדרת מגרש 306 - מושב עופר16/05/2012
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ד/ 4קביעת מגרש חדש - מושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ ההתווית דרך גישה למושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ והגדלת שטח נחלה מס' 59, מושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ זקביעת שטח חקלאי מזרחית למושב עופר
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ חנחלות מיועדות 18, 91, 9208/11/2010
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 156/ יאשינוי הוראות בניה במושב עופר לפיתוח תיירות כפרית
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 22/ יאבריכת עין איילה 405/06/2008
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 318אזור קייט ונופש ליד משתלת עופר.
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 343אתר למגלשות הרים במצפור עופר10/03/2008
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ ד/ 1שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי במושב עופר30/06/2004
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ ד/ 7שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלה 31 במושב עופר.
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ חשינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי, מושב עופר15/05/2007
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 156/ יהחלפת שטחים בנחלה 4 א - מושב עופר24/03/2009
חיפהחוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ מק/ 8/ במרכז מיר"ב - חוף הכרמל31/10/2007