תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, בית צביתוכניתחכ/ 16כפר צבי סיטרין02/06/1977
חיפהחוף הכרמל, בית צביתוכניתחכ/ 16/ אהרחבת אזור מלאכה בכפר צבי סיטרין23/07/1978