תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 17/ בעין כרמל לדרכי הסדר רישום ( גניזה ).
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ אקיבוץ החותרים, מבנים לצרכי רישום16/08/1984
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ בנצול שופכי טירת כרמל, החותרים וכפר גלים (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ גקיבוץ החותרים. (גניזה).
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ חתכנית מתאר לקיבוץ החותרים.10/03/2008
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ ח/ 1איחוד מגרשים - החותרים
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ מק/ 20/ ח/ 1איחוד מגרשים - החותרים
חיפהחוף הכרמל, מורדות הכרמל, טירת כרמל, החותריםתוכניתמכ/ 582/ חכ/ 20/ ד/ אמתחם החותרים - טירת הכרמל
חיפהחוף הכרמל, החותריםתוכניתמשח/ 6אדמות קבוץ החותרים11/07/1985