תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 061/ 3ערר על דחית בקשה לתוספת יח"ד לבית קיים
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 093ערר על תוכנית מכ/מק/655
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 143/ 3ערר על דחית בקשה ללגליזציה לפיצוח מגרש ולמשטחי בטון
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 114/ 3תנאים לאישור בקשה לחידוש תוקף החלטה של ועדה מקומית
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 126/ 3היתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 149/ 3לגליזציה לתוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 150/ 3לגליזציה לתוןספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 233/ 3שיפוץ גג, החלפת גג אסבבסט
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 241/ 3הקמת מבנה דו קומתי למלאכה ותעשיה זעירה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 298/ 3הריסת בנין
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 302/ 3לגליזציה לתוספת בניה תוך תנאים מגבילים
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 387/ 3דחיית בקשה להקמת מתקן תקשורת סלולארית על גג בית אבות
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 065/ 3ערר על דחיית התנגדות לתכנית מכ/מק583א
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 145/ 3ערר לפי תכנית מכ/632 ו.מ. מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 178/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 201/ 3דחיית בקשה להיתר לבניית מרפסת וקיר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 271/ 3הקלה לתוספת שתי קומות
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 314/ 3תביעת פיצויים על תוכנית מכ/5823 - ועדה מקומית מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 321/ 3אישור תוספת ביה לדירה קיימת
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 340/ 3בקשה לתוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 343/ 3היתר לגליזציה ותוספות בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 038/ 3ערר על אי מתן החלטה ועדה מקומית מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 054/ 3לגליזציה למרפסת לא מקורה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 059/ 3שינויים בהיתר בניה 5226 מורדות כרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 173/ 3בקשה לתוספת מגורים
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 198/ 3לגליזציה ותוספת למבנה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 225/ 3חניה ומדרגות לגינה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 232/ 3לגליזציה תוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 299/ 3ערר בענין תביעת פיצוייםתכנית מכ/632
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 309/ 3תביעת פיצויים עקב אישורה של תכנית מכ/632 גבעת נשר, נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 015/ 3בקשה להיתרק לתוספת ליח"ד קיימת
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 128/ 3בקשה לאישור עלית גג ופרגולה - רח' חצב 3, נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 155/ 3אישור תכנית בינוי הכוללת הקלות למעט הקטנת מרווח בין הבתים. יפה נוף נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 312/ 3בקשה להתר להצבת אנטנה- רח' התעשייה 37 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 089/ 3התנגדות להקמת מתקן שידור קטן ותורן תאורה, סמוך לאיצטדיון נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 097/ 3בקשה לתחנת דלק זעירה , דרך בר יהודה, נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9022/ 3תביעת פיצויים מתכנית מכ/מק/583 א', מורדות הכרמל - פנחס פלד
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9023/ 3תביעפיצויים מתכנית מכ/583, מורדות הכרמל - פלד פנחס
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 042/ 3התנגדות לבניית ממ"ד , רח' הנוריות 27/2 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 046/ 3התנגדות ללגליזציה לבניה הקיימת, רח החלוצים 4 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 070/ 3קירוי מרפסת על ידי גג רעפים. רחוב הצבעוני 15/4 נשר.
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 106/ 3התנגדות להקמת אנטנה סלולרית על עמוד תאורה, דרך בר יהודה נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 248/ 3ערר על שמאי מכריע, תיק קודם 161/00, מורדות הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 335/ 3תוספת בקומה א', לגליזציה לפרגולה ולמדרגות פתוחות. רח' המגינים 30, נשר (וקנין ל
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9001/ 3תביעת פיצויים מתכנית מכ/472, מורדות הכרמל - פוליכרום
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 194/ 3סגירת קומת עמודים רח' העליה 15א', נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 235/ 3אי מתן החלטה - רח' כליל החורש 2, נשר (מיכאל בובר, שי בן דוד)
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 243/ 3תוספת פרגולה בקומת פנטהאוז, קיימת התנגדות שכנים, לוטם 2 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 244/ 3תוספת פרגולה בפנטהאוס וגגון, קיימת התנגדות שכנים, לילך 8 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 353/ 3הארכת מועד עד 06/11/2010 רח' החלוצים 4, נשר (לכיש עודד, אליס גולדמן)
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 418/ 3תוספת מגורים, חדרי שינה. רח' האלון 14, נשר (אמיר קפואנו)
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 164/ 3תוספת מרפסת גזוסטרה מפלדה. רח' חבצלת 12, נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 219/ 3תוספת שטח לבית קיים, החלפת גג, פתוח שטח, קיבוץ גלויותץ 29 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 328/ 3תוספת לדירה קיימת על הגג+שינויי פנים רח' השקמה 35 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 393/ 3לגליזציה לתוספת מגורים רח' העליה 13א' נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 045/ 3לגליזציה לתוספת דירה קיימת רח' קרן היסוד 23 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 114/ 3הוספת שני ממ"דים לדירות באותו אגף, הנוריות 27 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 123/ 3תוספת לדירה קיימת,שינויי פנים רח' נתיב הארזים 2 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 136/ 3לגליזציה לגג רעפים, פירוק הגג חלקית והקמת פרגולה במקום, התמר 16 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 155/ 3לגליזציה לפרגולה מעל מרפסת, פרוק לוח פלסטיק, תוך התנגדות שכנים, השזיף 17 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 176/ 3לגליזציה לפרגולה מעל מרפסת קיימת רח' השזיף 17 נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרבקשה ועדה מקומית169/ 34/ 13ברקת רחל, תוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרבקשה ועדה מקומית170/ 34/ 13כהן אורית - לבית מגורים
חיפהמורדות הכרמל, נשרבקשה ועדה מקומית171/ 34/ 13פרץ יוסף - לגליזציה לתוספת בניה
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכנית355-0080515אזור תעסוקה בסיס הדלק בנשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 1005הקצאת שטח למתאר ושרותים ברמות נשר21/01/1982
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 1038מרכז חנויות ברובע ד' בגבעת עמוס, נשר03/11/1983
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 1051פרוט שטחי צבור בגבעת עמוס, נשר03/11/1983
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 1053מבנן ג / 1 ברמות נשר08/11/1984
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 1059בניה עצמית ברמות נשר02/02/1984
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 1062מפעלי נייר נשר30/06/1983
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 1084מרכזון חנויות בגבעת עמוס, רובע ג'
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 453בטול דרך במחצבת ג'למי25/05/1961
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 472שנויים בשכונת מדרון נשר21/12/1961
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 478השלמת גבעת נשר (1960)07/06/1962
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 484דרך למחצבת מחצבי אבן - תכנית בנוי נשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 496שכנון עולים בגבעת נשר30/08/1962
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 537שינוי למרכז מסחרי משנה נשר בגוש 1123020/10/1966
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 545/ אאזור תעשיה ומלאכה תל-חנן - נשר25/05/1967
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 562בינוי במורד גבעת נשר20/01/1966
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 573/ אאתר לבית-ספר תיכון בנשר
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 580תכנית מיתאר נשר19/07/1973
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 613מרכז תל חנן20/11/1969
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 617מחצבת "מחצבי אבן" בע"מ בגושים 11239, 1124021/07/1977
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 619מחצבת חריבה
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 629שטח למועדון נוער בבן-דור גוש 11217 חלק מחלקה 115/05/1969
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 693תכנית מפורטת גבעת תל חנן10/02/1972
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 698שכונת מגורים ממערב למרכז תל חנן - שינוי מס' 1 לתכנית מס' ג / 58027/01/1977
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 727/ אתכנון מפורט ושינויים באיזור גבעת עמוס-נשר16/10/1977
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 727/ בגבעת עמוס תחומי תכנון ג'-ד'16/08/1979
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 763אזור התעשיה המערבי של נשר גוש 1121925/07/1974
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 801שטח ממזרח למרכז תל-חנן
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 820שינוי לתכנית מיתאר נשר18/11/1976
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 844גבעת תל-חנן
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 846מצפה בן דור24/11/1977
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 859תכנית מפורטת גבעת תל חנן01/11/1979
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 881שיקום תל חנן27/12/1979
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 896מרכזת טלפון, תל חנן
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 899אתר למעון עולים בגבעת עמוס, נשר28/12/1978
חיפהמורדות הכרמל, נשרתוכניתג/ 923/ אמתנ"ס תל-חנן20/08/1981