תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 025/ 3לגליזציה מדרגות ממרפסת
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 181/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 072/ 3לגליזציה לפרגולה. בני תורה 93, רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8034/ 3היטל השבחה מבקשה להיתר חצב 11, רכסים (חזיז אהוד) - מורדות הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8038/ 3היטל השבחה בגין מימוש זכויות, חצב 5 רכסים, (סילבר אליהו) - מורדות הכרמל
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 033/ 3בקשה לתוספת בנייה על הגג דרך הרב 4 רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 050/ 3התנגדות ללגליזציה לחניה מקורי , הגפן 12 רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 055/ 3רח' הגפן 12, רכסים לגליזציה לחניה מקורה. שמעון עמר
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתזב/ 15אזור תעשיה רכסים (גניזה).
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתזב/ 17בית עם ברכסים03/06/1965
חיפהזבולון, מורדות הכרמל, רכסים, אבטיןתוכניתזב/ 224/ מכ/ 754אזור תעשיה רכסים - זבולון
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתזב/ 23הרחבת שטח למבני ציבור - בית ספר ממלכתי כללי ברכסים04/09/1969
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתזב/ 25(ג / 690) - תכנית מיתאר רכסים (גניזה).
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתזב/ 29בית ספר תיכון מקצועי לבנות ופנימיה19/08/1971
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתזב/ 32/ אתכנית רכסים גבעה ב' - מדרון דרומי28/04/1974
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתזב/ 52רכסים, אור חדש21/06/1979
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 1תכנית מתאר מקומית, רכסים31/03/1987
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 2תוספות בניה לבתי מגורים בני קומה ו2- קומות ברכסים.16/08/1984
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 204כנסת חזקיהו, רכסים05/05/1987
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 231רכסים, גבעות ג', ד'.22/01/1987
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 231/ דגבעה ד' ברכסים23/11/2005
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 257שינוי לתרש"צ רכסים גוש 11145 חלקה 7109/07/1987
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 296גוש 11144 חלקה 237, רכסים.23/03/1995
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 300הישוב הישן גבעות א', ב' ברכסים.21/11/1991
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 300/ אהישוב הישן, גבעות א' ב', רכסים.19/04/1996
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 312רכסים - אור חדש30/11/1995
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 333/ במשפחת בטיטו, מבנה לחנות שכונתית, רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 333/ ב/ 1משפחת בטיטו, גוש 10393 חל' 17, רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 333/ ומשפחת בטיטו, רכסים23/10/2006
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 385בריכות מים רכסים.
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 387מעון לחינוך מיוחד - נוה רם.30/03/1997
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 387/ אנווה רם - רכסים.04/08/2002
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 393מרכז למוסדות ציבור ומסחר, רכסים.28/05/1996
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 393/ דהרחבת שטחי ציבור ברחוב בני תורה רכסים.07/01/2010
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 421מרכז מסחרי בגוש 11145 חל' 101, רכסים.12/06/2001
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 435הסדרת בינוי בחל' 24 גוש 11145 רכסים .09/02/1997
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 504הסדרת בינוי חלקה 75 בגוש 11145, רכסים.12/07/2001
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 529/ ארכסים - גבעה ה'
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 616הרחבת שטחי ציבור, ברחוב הרב קוק.
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 640כיכר הכניסה, רכסים.
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 713/ אהסדרת בינוי ברח' הגפן רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 713/ בשינוי בהוראות וזכויות בניה - רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 739בריכת רכסים 2, רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 744/ אהעתקת כביש מס' 11 - רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 748רכסים - ריבוע הכחול - אזור משולב למסחר ומגורים26/06/2011
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 770שינוי בהוראות וזכויות בניה
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 771גבעה ד' - רכסים16/08/2012
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 774הסדרת בניה קיימת ברח' האירוסים 1, רכסים11/07/2012
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ 801הוספת שימוש:מקווה, ליעודים המאושרים באתר ציבורי יב' בגבעה ג' ברכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ במ/ 333גבעת החרובים, רכסים.02/05/1991
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ במ/ 333/ אגבעת החרובים17/03/1996
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 231/ דגבעה ד' רכסים - כל החומר הועבר ל- מכ/ 231/ ד
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 231/ השינוי קווי בניין, רח' ההדס 3, רכסים31/10/2005
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 300/ גשנוי קוי בניין, רח' אלונים, רכסים16/03/2009
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 300/ והסדרת בנייה קיימת, ברח' הרימונים 37, רכסים19/05/2011
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 333/ הרכסים הצעירה27/09/2006
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 393/ גמרכז למוסדות ציבור01/07/2003
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 610שינוי קו בניין לגוש 10064 חל' 93, רכסים.14/03/2002
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 629בית המועצה המקומית רכסים.30/07/2002
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 674שינוי קווי בניין, רח' האלונים 11 רכסים
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 687שינוי קוי בנין, רח' דפנה 7, רכסים10/02/2005
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 746הסדרת בניה קיימת ברח' חרצית, רכסים24/07/2008
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 763מגרשים 22, 61 גבעה ג' רכסים01/07/2010
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 765שינוי קו בניין חלקה 82 בגוש 11144 - רכסים18/08/2011
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 767מגרשים 33, 34 גבעה ג' - רכסים12/04/2011
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 769רכסים, מגרשים 51-47, בגבעה ג'18/08/2010
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 802שינוי קווי בנין באתר למבנה ציבור, גבעה א' ברכסים.30/05/2012
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמכ/ מק/ 804מגרשים 12 עד 21 גבעה ג' רכסים02/02/2012
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמק/ מכ/ 231/ גגבעה ד' ברכסים.25/02/2001
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמק/ מכ/ 393/ אהתקנת עמוד טרנספורמציה.20/09/1998
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמק/ מכ/ 450שינוי בקו בנין בשכונת בנה ביתך, רכסים.05/08/1997
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמק/ מכ/ 462שינוי קוי בנין רכסים20/09/1998
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמק/ מכ/ 515שכונת דירות ירון ישעיהו.20/09/1998
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמק/ מכ/ 565תוספת יח"ד ברח' דקל, רכסים.09/08/2000
חיפהמורדות הכרמל, רכסיםתוכניתמק/ מכ/ 591שינוי הוראות בינוי ברח' הרקפות 25 א', רכסים.02/07/2001