תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית005/ 35/ ב/ 24מאסף שפכים צפון מערבי, קטע C-E
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית006/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב בשכונת אלדאהר - שלב א' אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית007/ 35/ ב/ 24מערכת ביוב שכונת עקאדה
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה02/ 051/ 3ערר על דחית התנגדות לתכנית מק/ענ/ 589
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 058ערר על החלטה למתן היתר
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 189/ 3ערר על דחית תביעת פיצויים בגין אישור ענ/ 251
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים03/ 285/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 002/ 3הקפאת החלטה לאחר אישור היתר לתחנת דלק
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 027/ 3בקשה להיתר תחנת דלק
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 028/ 3בקשה להיתר תחנת דלק
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה04/ 068/ 3תוכנית ענ/ מק/ 716
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 181/ 3אישור שימוש לחומרי בניה באזור חקלאי
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 199/ 3ערר על שמאי מכריע בתיקים 162/03, 163/03, 164/03
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 231/ 3הפיכת מבנה מגורים ליחידה אחד
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 253/ 3הקמת מבנה בשטח בנוי
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 345/ 3אישור לשימוש חורג ל- 3 שנים;
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 082/ 3דחיית התנגדות לבקשה לתוספת דירת 2 קומות
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה05/ 094/ 3דחיית תכנית להעתקת תוואי דרך מאושר לתוואי קיים
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 350/ 3רישוי קירוי בכניסה למבנה בשטח קטן ומזערי
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 82/ 3הקמת מחסן ביתי עבור דירת מגורים
חיפהעירון, אום אל-פחםישות כללית06/ המ/ 12סעיף 197 (ב) לחוק תכנית ענ/251
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 060/ 3הקמת בית מגורים מעל קומת מרתף
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 078/ 3שינוי תכנית מתאר מקומית מס' מק/ען/926, אישור תיקונים טכניים, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 184/ 3התנגדות למתן שימוש חורג לקופת חולים, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 194/ 3התנגדות לשינוי תכנית לחלוקה ללא הסכמה מק/ען/815
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 212/ 3התנגדות לאישור שימוש חורג לבניית קופ"ח, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה08/ 218/ 3שינוי תכנית מתאר ען/862 - ביטול סעיף שיפוי בהחלטה הקודמת, א.א.פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 007/ 3לגליזציה לבניין שתי קומות, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 077/ 3התנגדות להקמת בית מגורים שתי קומות מעל קומת עמודים, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה09/ 095/ 3התנגדות לשינוי תכנית מק/ען/1053 חלוקה ללא הסכמה, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 36ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לתכנית חפאג/ 1355/ ענ/ 299/ ג - שכונת אלביאר
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 114/ 3התנגדות לרישוי מבנה מגורים חד משפחתי קיים, אום אל פחם - באסם מחאמיד
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 316/ 3רישוי חוות סוסיפ קיימת, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 036/ 3הקמת בית מגורים דו משפחתי אום אל פאחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית286/ 35/ 13מרואן תאופיק ג'ברין
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית289/ 35/ 13מחאמיד מוחמד
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית290/ 35/ 13אגברייה סעיד
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית291/ 35/ 13עיריית אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית314/ 35/ 13אגאברייה סאמי נזמי
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית322/ 35/ 13רחים מחאמיד, גוש 20428 חל' 25, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית324/ 35/ 13מחאגנה אסעד, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית329/ 35/ 13מחאג'נה אחמד מוסטפא, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית330/ 35/ 13אבו פרג' פרג' , אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית331/ 35/ 13ג'בארין עלי אחמד, אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית345/ 35/ 13חאדל מלק יוסף, גוש 20428 חל' 25, מועאויה
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית349/ 35/ 13מוחמד בלאל, שמוש חורג
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית351/ 35/ 13מחאמיד מוחמד - מחסן חקלאי
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית357/ 35/ 13מרואן עבד אלראוף - לרישוי דיר צאן
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית380/ 35/ 13חג' דאוד מוחמד מאג'ד - למבנה חקלאי
חיפהעירון, אום אל-פחםבקשה ועדה מקומית383/ 35/ 13חוסאם עבאס - שימוש חורג למסעדה
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 595חלוקת מגרשי בניה באום אל-פחם04/04/1968
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 764אזור תעשיה באום אל פחם07/07/1977
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 786/ אאום אל פחם, שטח ליעוד בית ספר10/07/1975
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 789אום אל פחם, שטח ליעוד בית ספר מקיף אזורי17/02/1977
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 823יעוד שטח למפעל מוצרי מלט באום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 833תחנת דלק ע"י צומת אום אל פחם24/02/1977
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 854שינוי יעוד שטח חקלאי לאזור מלאכה (מוסך ושרותים)18/11/1977
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתג/ 930שטח לבניני ציבור באום אל פחם (חינוך)31/01/1980
חיפהגלילית - מחוז חיפה, עירון, אום אל-פחם, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ 1355/ ענ/ 299/ גשכונת מגורים אלביאר
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתחפאג/ 813יעוד שטח למרכז בריאות אום אל פחם04/12/1975
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתמק/ ענ/ 489חלוקה חדשה לחלקות 2, 4, 5 בגוש 20345 אום אל פחם24/07/2003
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתמק/ ענ/ 492מרכז מסחר ועסקים ומלאכה צרכנית אום אל פחם.12/10/2000
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתמק/ ענ/ 530חלוקה חדשה לחל' 19 בגוש 20413, שכ' אלביר, אום אל פחם.07/05/2006
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1019שינוי יעוד לתחנת תדלוק
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1078תחנת תדלוק קטאיין אלשומר
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1094/ בשינוי יעוד קרקע חקלית למגורים ומבני ציבור ושצ"פ, שכ' סויסה
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1131שינוי הוראות בניה במגרש 24/8 בגוש 20426
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 114שטח לבניני ציבור (חינוך) באום אל פחם11/07/1985
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1148/ אשכונת אלרובזה - אום אלפחם
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1157/ אתחנת תדלוק מערבית לשכונת - עין אברהים
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 118מרכז מסחרי אום אל פחם29/06/1989
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1196חלוקה חדשה של שטחים למוסדות ציבור באלח'נוק אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1203הסדרת זכויות בניה בחלקה 19 בגוש 20447
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 1272שינוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים ומסחר אום אל פחם
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 129שכונת עין אברהים - אום אל פחם08/10/1992
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 176יעוד שטח למסחר, עסקים ומלאכה צרכנית באום אל פחם.18/04/1990
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 180גבעת קחווש אום אל פחם .26/10/1995
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 193עין אלשערה - אום אל פחם.07/01/1993
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 195קרית חינוך שיכון מערבי אום אל פחם.25/10/1990
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 202מרכז למסחר ומלאכה צרכנית אום אלפחם. (גניזה)
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 207מתקנים הנדסיים - אום אל פחם.14/11/1993
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 217/ במגבעת אל באטן, אום אל פחם.21/08/1997
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 224/ במאבו לאחם, אום אל פאחם26/04/1999
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 230שטח לבניני ציבור חטיבת ביניים אל עיון-אום אל פחם.18/04/1990
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 240שכ' עקאדה - אום אל פחם16/11/1995
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 251/ במגבעת אל חנוק, אום אל פחם.11/01/1998
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 283הקטנת קו בנין דרך מס' 65 , ואדי עארה.04/11/1997
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 285תחנת דלק, אום אל פחם.26/10/1995
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 292אלמעלקה אום אל פחם.17/09/2008
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 293שכ' סוויסה, אום אל פחם03/09/2009
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 294שכונת ואדי מלחם - אום אל פחם25/08/2009
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 295דרך מס' 65 קטע מי עמי ביאדה. (גניזה).
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 297/ במאלבאטן מזרח, אום אל פאחם.03/11/1996
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 299אום אל פחם - שכונת אלביאר06/04/2009
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 301שכונת עין אלווסטה, אום אל פחם16/05/2012
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 305תחנת תדלוק צומת מי-עמי .
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 309אזור תעשיה, שכ' עין ג'ראר, אום אל פחם.
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 319שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור שירותי דרך ותחנת תדלוק, אום אל פחם. (גניזה)
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 321שינוי תואי דרך באום אל פחם.
חיפהעירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 325שטח לבניני ציבור, חינוך, חט"ב באום אל פחם.02/12/1993