תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 151/ 3לגליזציה לבית מגורים, מחסן, סככה ולשמש כנגריה. עין עירון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 105/ אעין עירון20/05/1993
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 202מגורים בעין עירון24/03/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 266שינוי יעוד קרקע מחקלאי לאזור נופש, עין עירון.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 268הרחבת מושב עין עירון.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 284שינוי גבולות מגרש 130 במושב עין עירון.01/04/2004
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ מק/ 108חלוקה חדשה בהסכמת הבעלים, עין אלסהלה11/12/2006
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ מק/ 113ניוד שטחים במגרש 130 במושב עין עירון17/09/2009
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ מק/ 134אנדרטת מג"ב צומת עירון04/11/2012
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ מק/ 87ניידות זור מגורים בנחלה, מושב עין עירון16/08/2007
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ מק/ 95שינוי מיקום שטח מגורים א, מושב עין עירון06/12/2006
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמק/ מ/ 33שינוי הוראות הבניה למבנים באזור חקלאי.08/06/1999
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמשח/ 9(מ / 105) - עין עירון11/07/1985