תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 224תחנת תדלוק ושרותי דרך, קיבוץ מגל.09/06/1997
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 245קיבוץ מגל.30/06/1996
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 323קיבוץ מגל.13/09/2001
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 336קיבוץ מגל19/06/2006
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 47בית קברות קבוץ מגל (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 65קיבוץ מגל (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ מק/ 111שכונת מגורים קיבוץ מגל
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמשח/ 29מגל31/03/1986