תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית מ/ 317
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 53על החלטת ועדה מחוזית לדחות את תכנית מס' חד/ 1308/ מ/ 351 מסחרי ומשתלה בגו שמוא
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתחד/ 1308/ מ/ 351שטח מסחרי ומשתלה בקיבוץ גן שמואל
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 151גן שמואל הרחבה.24/06/1993
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 160גן שמואל03/06/1993
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 164שינוי יעוד בקיבוץ גן שמואל.06/01/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 303הרחבת אזור תעשיה גן שמואל.15/07/2002
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 317תחנת כח קטנה גן שמואל.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 32מחצבה של גן שמואל. ( זמני)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 326"אזור תעסוקה מפעלי גרנות".
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 365/ חד/ 1163פארק מסחרי - גן שמואל24/04/2012
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 394אתר תעסוקה אזורי במתחם גרנות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 41/ 1גן שמואל, תחנת דלק וסיכה של חב' סונול ישראל בע"מ26/06/1977
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 422/ אפארק נופש מנשה - מתחם 7 - אתר ספורט ומטווחים "דני הי".
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 67מכון לטיפול בשופכים, גן שמואל20/11/1980
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 82קיבוץ גן שמואל21/10/1982
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמשח/ 26(מ / 82) - גן-שמואל והסביבה17/10/1985