תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתג/ 990מצפה ברקאי ב'05/03/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 114הרחבת מחצבת איטונג.19/08/1990
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 124/ אאזור לתעשיה חקלאית - הגדלת אחוזי בניה.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 194שנוי יעוד שטח לשרותי דרך בקיבוץ ברקאי.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 219מטווח המועצה האזורית מנשה. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 230שינוי יעוד שטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 291מחצבת "ברקאי".
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 337קיבוץ ברקאי14/09/2009
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 76תכנית מפורטת קיבוץ ברקאי28/08/1980
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 81מכון לטיפול שופכים ומאגר קיבוץ - ברקאי.26/11/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמשח/ 15(מ / 76) - קבוץ ברקאי11/07/1985