תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 13561תעלת הגנה ירדנה - בית יוסף
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 13909הרחבת מחצבת דושן09/08/2006
צפוןעמק המעיינות, בית יוסף, ירדנה, רויה, רחוב, שדי תרומות, תל תאומיםתוכניתג/ 16052פעילות לא חקלאית במושבי מועצה אזורית בקעת בית שאן08/11/2010
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 16070תחנת דלק ומסחר , ירדנה
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 18041תכנון שטח "המחנה" והשטחים החקלאים , ירדנה
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 18333תכנית מתאר ירדנה
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 309ירדנה
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 8356הרחבת שטח המושב, ירדנה
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ במ/ 108ירדנה - בית - יוסף05/03/2009
צפוןעמק המעיינות, ירדנהתוכניתגנ/ 16750חקלאי מיוחד ביבי אליהו - מושב ירדנה
צפוןעמק המעיינות, ירדנהבקשה ועדה מקומיתירדנה 2010/ 0223מחסן חקלאי