תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 096/ 3בקשה לבית מגורים חד משפחתי כולל מחסנים וגדר להריסה, תלמי אליעזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 373/ 3מתן רישוי לגליזציה לבריכה. משפ' אטיאס. - תלמי אלעזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ 183הקצאת חלקות בניה למבנים, תלמי אלעזר.21/11/1991
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ 185פרוייקט נופש קיט ודיג בתלמי אליעזר.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ 214שטח לבית עלמין בתלמי אלעזר. (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ 263חלקות בניה לבנים בתלמי אלעזר.05/06/2000
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ 264חלקות בניה לבנים בתלמי אלעזר.28/02/2000
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ 49מושב תלמי אלעזר09/02/1978
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ 87תלמי אלעזר, הקצאת שטח למבני תעשיה למועצה חקלאית11/10/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמ/ מק/ 75שינוי קו בנין לצורך הצבת מחסן, מושב תלמי אלעזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרתוכניתמשח/ 25(מ / 49) - תלמי אלעזר05/12/1985