תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםישות כללית02/ המ/ 19בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תמ"א / 31/ קטע 16
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמ/ 287הרחבה לקיבוץ רגבים.04/08/2002
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמ/ 392תכנית מתאר קיבוץ רגבים
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמ/ 45בית קברות למשק רגבים (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמ/ 92מאגר רגבים13/05/1982
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמ/ 95קיבוץ רגבים09/07/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםתוכניתמשח/ 33רגבים20/11/1986