תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 045/ 3ערר על דחית התנגדות לבקשה להקמת לולים
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 309/ 3בנית מבנים חקלאיים
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןבקשה ועדה מקומית77/ 15/ 13מרכז מזון גל ים, כפר גליקסון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 314תכנית מתאר לכפר גליקסון24/09/2009
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 366מבני משק בשטחי כפר גליקסון29/06/2009
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 63קיבוץ כפר גליקסון (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 7בית הקברות כפר גליקסון. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 80מכון לטיפול בשופכין ומאגר - כפר גליקסון (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ מק/ 133מרכז מזון כפר גליקסון13/01/2011
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמשח/ 13(מ / 63) - כפר גליקסון והסביבה11/07/1985
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמשח/ 13/ 1כפר גליקסון - אדמות חקלאיות