תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9047/ 3תביעת פיצויים מתכנית מ/247, מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 136/ 3בקשה לחנות למכירת צמחים, שדה יצחק - יעקב לזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8027/ 3היטל השבחה מתכנית מ/247, משח/23, שדה יצחק - משפ' יחיאל
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקבקשה ועדה מקומית90/ 15/ 13קובי לזר - מושב שדה יצחק לשימוש חורג
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקתוכניתמ/ 247שדה יצחק.25/01/2006
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקתוכניתמ/ 99/ אתכנית מפורטת שדה יצחק. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקתוכניתמ/ מק/ 99שינויים בקווי בניין, במושב שדה - יצחק12/02/2009
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקבקשה ועדה מקומיתמאל/ 20080297שימוש חורג למשך 3 שנים למכירת צמחים במשתלה.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקתוכניתמשח/ 23שדה יצחק והסביבה10/11/1985
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקתוכניתמשח/ 23/ 1שדה יצחק29/11/1992