תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרבקשה ועדה מקומית1 - 73/ 15/ 13קיבוץ עין שמיר - מגרש מכוניות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 8044/ 3היטל השבחה מתכני מ/245 א' והקלות, קיבוץ עמן שמר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרבקשה ועדה מקומית73/ 15/ 13תחנת תדלוק בעין שמר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 112קיבוץ עין שמר.20/09/1984
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 112/ אקבוץ עין שמר.07/07/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 162אתר תיירות ושרותי דרך, עין שמר.20/11/1989
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 162/ אאתר תיירות ושרותי דרך, עין שמר.21/07/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 195תחנת תדלוק עין שמר.03/06/1993
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 203שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור מגורים, עין שמר.17/02/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 233שינוי יעוד שטח להרחבת מתקן טיהור שפכים לישובי נחל עירון - אתר עין שמר08/11/2007
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 235מרכז אזרחי וחינוכי מנשה.08/02/1999
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 236הרחבת איזור תעשיה קבוץ עין שמר.28/05/1996
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 254אתר תיירות ושרותי דרך - עין שמר.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 254/ אהרחבת שטח מסחרי עין שמר25/09/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 280דרך גישה לקיבוץ עין-שמר.01/03/2001
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 359קיבוץ עין שמר10/07/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמשח/ 32(מ / 112) - עין-שמר והסביבה31/03/1986