תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיבקשה ועדה מקומית006/ 15/ ב/ 24השבת קולחים מושב מי עמי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 15ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית מ/ 310 - הרחבת הישוב מי עמי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכנית351-0075770מי עמי - מאגר - תכנית מפורטת
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתג/ 738מי עמי19/05/1978
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמ/ 310הרחבת מי עמי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמ/ 362הגדלת מגרשי מגורים במושב מי-עמי23/07/2007
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמ/ 738/ אקביעת הוראות בדבר הנחת תשתיות חשמל20/06/2002
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמ/ מק/ 124שינוי גבולות מגרש מגורים במי עמי07/05/2009
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמ/ מק/ 738/ אקביעת הוראות בדבר הנחת תשתיות חשמל, מושב מי עמי.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמ/ מק/ 738/ במושב מי עמי21/01/2003
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתמשח/ 41מושב שתופי מי-עמי09/11/1988