תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 102תכנית מפורטת לקיבוץ משמרות - שינוי למש"ח 22 .16/02/1995
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 102/ באזור תעשיה תע"ל - קבוץ משמרות.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 23בית קברות למשק משמרות09/11/1967
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 349קיבוץ משמרות26/06/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 413מאגר משמרות 201/11/2012
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ מק/ 125איחוד וחלוקה מחדש במגרשים 26-27, 53-54, 74-78, 83-84 - משמרות28/10/2010
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמשח/ 22(מ / 102) - משמרות05/12/1985